*****************************************************
เพชรสังเคราะห์ – อะคริลิค ก้นทอง
เบอร์ SS4# SS5# SS6# SS8# SS12# SS20#
 ขนาด  1.5-1.7 มิล 2.0-2.1 มิล   2.3-2.5 มิล  2.7-2.8 มิล   3.1-3.3 มิล   3.5-3.6 มิล 
เบอร์ SS16# SS20# SS22# SS25# SS28# SS30#
 ขนาด   3.7-4.0 มิล   4.5 -4.8 มิล 5.1-5.3 มิล  5.5-5.7 มิล  6.0-6.1 มิล 6.5-6.6 มิล
เบอร์ SS32#  SS35# SS38#   SS45#
 ขนาด  7.0-7.2 มิล 7.5-7.6 มิล  7.9-8.0 มิล  10-10.1 มิล 
*****************************************************
เพชรสังเคราะห์ – อะคริลิค ก้นเงิน
เบอร์ SS4# SS6# SS8# SS10# SS12# SS14#
 ขนาด  1.5-1.7 มิล 2.0-2.1 มิล   2.3-2.5 มิล  2.7-2.8 มิล   3.1-3.3 มิล   3.5-3.6 มิล 
เบอร์ SS16# SS20# SS22# SS25# SS28# SS30#
 ขนาด   3.7-4.0 มิล   4.5 -4.8 มิล 5.1-5.3 มิล  5.5-5.7 มิล  6.0-6.1 มิล 6.5-6.6 มิล
เบอร์ SS32#  SS35# SS38#   SS45#
 ขนาด  7.0-7.2 มิล 7.5-7.6 มิล  7.9-8.0 มิล  10-10.1 มิล 
*****************************************************
เพชรสังเคราะห์ – เพชร CZ (ทรงกลม)
ทรงกลม ขนาด(มิล)
1.5 mm  1.75 mm 2.0 mm  2.5 mm  3.0 mm  3.5 mm 4.0 mm 4.5 mm 5.0 mm  5.5 mm
6.0 mm  6.5 mm 7.0 mm 7.5 mm 8.0 mm 8.5 mm 9.0 mm 9.5 mm 10.0 mm 

*****************************************************
เพชรสังเคราะห์ – ก้นแบน เกรดธรรมดา

ขนาด
2.0 mm  3.0 mm  4.0 mm  5.0 mm  6.0 mm 
*****************************************************
เพชรสังเคราะห์ – ก้นแบน เกรด A
เบอร์ #SS3 #SS4 #SS5 #SS6 #SS8 #SS12
 ขนาด  1.3-1.4 มิล 1.5-1.6 มิล 1.7-1.8 มิล 1.9-2.0 มิล 2.3-2.4 มิล 3.0-3.2 มิล
เบอร์ SS20# SS50#
 ขนาด  4.6-4.8 มิล 9.8-10.0 มิล
*****************************************************
วัสดุ – อุปกรณ์ – เครื่องมือ
*****************************************************