เพชรสังเคราะห์ อะคริลิค ก้นเงิน

สี
เบอร์ ขนาด สีใส สีเหลือง สีชมพู สีเขียว สีส้ม สีฟ้า สีม่วง สีแดง สีน้ำเงิน
 SS4#  1.5-1.7 มิล
 SS6#  2.0-2.1 มิล 
 SS8#  2.3-2.5 มิล   
 SS10#  2.7-2.8 มิล หมด หมด หมด หมด หมด หมด หมด หมด หมด
 SS12# 3.1-3.3 มิล  +300เม็ด
+1440เม็ด
+300เม็ด
+1440เม็ด
หมด หมด หมด หมด หมด หมด หมด
 SS14# 3.5-3.6 มิล
 SS16# 3.7-4.0 มิล 
 SS20# 4.5 -4.8 มิล
 SS22# 5.1-5.3 มิล  ดูสินค้า  
 SS28# 6.0-6.2 มิล   
 SS38# 7.9-8.0 มิล 
 SS45# 10-10.2 มิล 
*****************************************************
สี
เบอร์ ขนาด สีฟ้าเข้ม เขียวเข้ม สีรุ้ง AB รอ รอ รอ รอ รอ รอ
 SS4#  1.5-1.7 มิล
 SS6#  2.0-2.1 มิล 
 SS8#  2.3-2.5 มิล   
 SS10#  2.7-2.8 มิล
 SS12# 3.1-3.3 มิล 
 SS14# 3.5-3.6 มิล
 SS16# 3.7-4.0 มิล 
 SS20# 4.5 -4.8 มิล
 SS22# 3.1-3.3 มิล   
 SS28# 6.0-6.3 มิล   
 SS38# 7.9-8.0 มิล   
 SS45# 10-10.2 มิล