เพชรสังเคราะห์ CZ 

สีใส / แดง / เหลือง / เขียว / ฟ้า / น้ำเงิน / ส้ม

ขนาด